Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo

Od dnia 1 września 2020r. dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN.
Rodziców prosimy o dostosowanie się do zaleceń GIS w związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19.
Szczegółowe informacje dotyczące początku roku szkolnego pojawią się  tutaj

 

 

 UWAGA RODZICE
OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

Uprzejmie informuję, ze w dniu 4 maja br. Miasto Bełchatów zawarło porozumienie z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej, Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto do 31 grudnia 2020r. Opieka realizowana będzie zgodnie z potrzebami leczniczymi uczniów w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul Pomorska 251, 92-213 Łódż oraz w Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. Świętej Barbary 1, 97-400 Bełchatów.


Wskazane powyżej gabinety stomatologiczne spełniają wszelkie wymogi określone dla gabinetów dentystycznych w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.                                                                                                                             

  W każdym z gabinetów opieka realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.15 dla maksymalnie pięciu pacjentów dziennie po uprzednim, co najmniej jednodniowym, telefonicznym umówieniu wizyty.
1. Pod numerem 42 675 75 23 do dr Beaty Szydłowskiej, do gabinetu na ul. Pomorskiej 251 w Łodzi,
2. Pod numerem telefonu 44 633 73 95 do dr  Małgorzaty Marszał- Auguścik , do gabinetu na u. Św. Barbary 1 w Bełchatowie.
Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.Małgorzata Rupieta
Dyrektor ZSP nr9
w Bełchatowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie dzieci - Data dodania: 2020-09-02 14:57:17
Ubezpieczenie dzieci
Szanowni Państwo Informujemy, iż przedszkole zapewnia możliwość ubezpieczenia dziecka w zakresie NNW  na rok szkolny 2020/2021.   Ubezpieczenie jest dobrowolne.   Składka w ...

 

więcej >>

Rekrutacja - Data dodania: 2020-01-31 17:56:51
Rekrutacja
O G Ł O S Z E N I E Od 7 lutego do 06 marca 2020r. rozpocznie się rekrutacja  do naszego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność. ...

 

więcej >>

Dni otwarte 2020 - Data dodania: 2020-01-28 17:14:40
Dni otwarte 2020
Serdecznie zapraszamy na dni otwarte przedszkola,  które odbędą się w dniach 17-20 luty 2020.Harmonogram spotkań: 17 luty 2020  9.00- 10.00 - sala:  Stokrotki, Biedronki, Słoneczka ( zabawy  muzyczno – ruchowe oraz plastyczne  w grupach  trzylatków, zabawy integracyjne z najmłodszymi ...

 

więcej >>

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 113469 odwiedzin