Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Ogłoszenia

W dniach 12- 15 listopada odbędzie się V edycja Powiatowego Tygodnia Logopedy. Z tej okazji w dniu 13. 11. 2019 r. (środa) w godzinach 15.30- 17.00, odbędą się konsultacje logopedyczne dla zainteresowanych rodziców ( sala nr. 58). Następnego dnia tj. w czwartek 14. 11. 2019 r. rodzice z dziećmi, o godz 16.00, mogą wziąć udział w warsztatach logopedycznych połączonych z pogadanką na temat profilaktyki logopedycznej ( sala Motylków) Serdecznie zapraszamy.

 

Drodzy Rodzice

Dzieci 2,5- 3 letnich zaczynających od września swoją przygodę z przedszkolem.

 

Serdecznie zapraszamy na  zajęcia adaptacyjne w czwartek  - 29.08.2019 o godzinie 16 – w salach poszczególnych grup ( prosimy zerknąć na listę na drzwiach sal dydaktycznych , do której grupy jest zakwalifikowane Wasze dziecko – Stokrotki, Biedronki, Słoneczka)

 

Oraz zebranie z rodzicami w dniu 30.08.2019 – o godzinie 16

 

Wychowawcy

 

 Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 6 do 25 maja.
Dyżur w okresie ferii wakacyjnych pełniony będzie od 1.08 do 31.08.2019r
W okresie dyżuru Przedszkole czynne od 6.00-do 16.00
Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup (nauczyciele przyjmują zapisy do naszego Przedszkola, jak i do placówki wybranej na lipiec).
Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego Przedszkola.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz spełnienie następujących kryteriów:
rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;
uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur.
niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

 

Drodzy Rodzice

Ogromnie dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i  wsparcie  w czasie trwania ogólnopolskiego strajku nauczycieli.  Informujemy także, że zgodnie z decyzją zarządu ZNP w sobotę o godz 6.00 strajk zostaje zawieszony. W poniedziałek 29.04.2019- placówka wraca do normalnego trybu pracy.

 

 

DRODZY RODZICE
 W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM  NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ OD DNIA 15.04.2019R WYDAWANE BĘDĄ  „WNIOSKI  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDZSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019-2020” JAKO POSTEPOWANIE UZUPELNIAJĄCE.
ZAINTERESOWANYCH RODZICOW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

OGłOSZENIE

 Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 prowadzony będzie przez nasze Przedszkole od 01.07.2018r. do 31.07.2018r.
W miesiącu sierpniu 2018 placówka będzie nieczynna.
 
W miesiącu sierpniu 2018 dyżurują:
Przedszkole Samorządowe Nr 2 – tel. 44/ 633 43 85
Przedszkole Samorządowe Nr  3 – tel. 44/632 46 41
Przedszkole Samorządowe Nr 6 – tel. 44/ 633 63 99
Przedszkole Samorządowe Nr 7 – tel. 44/632 66 37
 
Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 20 maja.
W okresie dyżuru Przedszkole czynne od 6.00-do 16.00
Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup (nauczyciele przyjmują zapisy do naszego Przedszkola, jak i do placówki wybranej na sierpień).
Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego Przedszkola.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz spełnienie następujących kryteriów:
rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;
uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur.
niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie z dnia 01.02.2016r.

w sprawie: ustalenia terminów wydawania „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Bełchatowie” związanych z naborem dzieci do Przedszkola  i klas zerowych na rok szkolny 2016/2017”

Działając na podstawie art.20w  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 9 i klasy zerowej Szkoły Podstawowej  nr 9 w Bełchatowie składają na kolejny rok szkolny 2016/2017 „Deklarację   o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, w terminie od 01 lutego 2016r.   do 22 lutego 2016r.

§2. Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych lub na  stronie internetowej Przedszkola.

§3. Wypełnione druki deklaracji należy złożyć w Przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2016r.do godziny 13:00 

§4. Brak złożenia wypełnionych deklaracji w wyznaczonym terminie wskazanym w §3 jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu  i klasie zerowej od dnia 1 września 2016 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Dni otwarte - Data dodania: 2019-02-24 13:33:10
Dni otwarte
Serdecznie zapraszamy na dni otwarte przedszkola 5,6-marca 2019   Harmonogram spotkań:   5 marca 2019   Zajęcia  i zabawy integracyjne z dziećmi  w grupach ...

 

więcej >>

Zebranaie organizacyjne - Data dodania: 2018-08-24 11:46:40
Zebranaie organizacyjne
Zebranie organizacyjne dla rodziców 3-letnich dzieci nowoprzyjętych  do przedszkola odbędzie się 30 sierpnia ( czwartek) 2018 r. o godzinie 17.00 w salach Stokrotki i Biedronki. ...

 

więcej >>

Dni otwarte - Data dodania: 2018-02-14 14:47:28
Dni otwarte
Zapraszamy Rodziców z Dziećmi                            na Dni Otwarte             w przedszkolu w dniach 21 – 23.02.2018W programie:21.02 ( Środa)9.00 ...

 

więcej >>

KONKURS - Data dodania: 2018-01-02 17:57:48
KONKURS
KONKURS PLASTYCZNY "ZAPROJEKTUJ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ – MATKA BOŻA, KTÓRĄ ZOBACZYLI TRZEJ KRÓLOWIE”Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.)Format pracy: A4, A3, A2Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji ...

 

więcej >>

Warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2016/17 - Data dodania: 2016-09-07 17:10:08
Warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2016/17
Postanowienia poczĄtkowe§11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, majązastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,zwane dalej Ubezpieczającymi a InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka ...

 

więcej >>

Zebranie organizacyjne - Data dodania: 2016-08-24 13:47:22
Zebranie organizacyjne
Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 16.30 w salach Stokrotki i Biedronki. Zapraszamy ...

 

więcej >>

Dzień otwarty - Data dodania: 2016-03-07 18:29:16
Dzień otwarty
Zapraszamy na dzień otwarty w Przedszkolu Samorządowym nr 9 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie. W programie: 9:00-11:00 - udział dzieci w zajęciach i zabawach zespołowych oraz indywidualnych w poszczególnych ...

 

więcej >>

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2016/2017 - Data dodania: 2016-02-22 07:20:43
Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2016/2017
Komunikat z dnia 22 lutego 2016 r. Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 2  Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9 w ...

 

więcej >>

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 90375 odwiedzin