Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Ramowy rozkład dnia

l.p

godziny

czynności dzieci i nauczyciela

1

 

 

6.00-8.00

Zabawa

*początek dnia w przedszkolu;

* powitanie dzieci,

* zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

*zabawy indywidualne i grupowe,

*zabawy rozwijające zainteresowania

2

3

8.00- 9.00

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

*praca kompensacyjno -stymulująca rozwój dzieci,

*ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem

*przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe

* ŚNIADANIE

*czynności porządkowe

4

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne

*przedstawienie programu przedpołudniowego, zgodnego z minimum programowym edukacji przedszkolnej; zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, , matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej

Zabawa

* zabawy ruchowe

* zabawy swobodne zgodne z wyborem dzieci

5

10.00-11.00

Pobyt na powietrzu

*spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na placu zabaw

6

11.00-12.00

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

*czynności porządkowe w sali,

*czynności sanitarno- higieniczne

*OBIAD

7

 

 

12.00-14.00

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

* odpoczynek dzieci

*muzykoterapia- elementy

* bajkoterapia- elementy

*zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna,

8

9

14.00-15.00

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

*PODWIECZOREK

*praca kompensacyjno - stymulująca rozwój dzieci,

*zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci

* zabawy w kącikach zainteresowań,

*prace użyteczno - porządkowe w sali,

*kontakty indywidualne z Rodzicami.

10

 

15.00-17.00

Zabawa

* zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

*zabawy w małych grupach

* zabawy tematyczne

* zabawy i gry stolikowe

11

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 113469 odwiedzin