Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Kadra

 

Ewa Porada

Nauczyciel dyplomowany

 

 Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie                  Trybunalskim  -  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
  • Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej – dwusemestralne studia  z propedeutyki ekologii

 

Monika Stasiak
nauczyciel mianowany


Wykształcenie:
Wyższe magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe ,,Terapia pedagogiczna" - WSP w Łodzi
Licencja - kurs kwalifikacyjny „GLOTTODYDAKTYKA OJCZYSTOJĘZYCZNA I GLOTTOTERAPIA” WG. PROF. B. ROCŁAWSKIEGO - ODN MODEN w Gdańsku

 

Ewa Nawrot
Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
Studia magisterskie
kierunek: filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
* Studia podyplomowe:  - wychowanie przedszkolne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
* Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie oddział w Łodzi

* Studia podyplomowe: Arteterapia - AHE w Łodzi

 

  • Administrator strony internetowej i fun page

 

Iwona Ginglas
Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
Studia wyższe w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.

Justyna Krawczyk

nauczyciel kontraktowy

Studia magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

 

Joanna Rudzka

nauczyciel kontraktowy

Studia I stopnia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
II stopnia Administracja publiczna

 

Emilia Fryst

nauczyciel kontraktowy.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach

pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Logopedii UHP w Kielcach

Studia podyplomowe- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Wyższa SZkoła Komunikowania, politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

 

Kamila Gralak

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie - pedagogika opiekunczo - wychowawcza

studia podyplomowe - integralna edukacja przedszkolno - wczesnoszkolna

 

Magdalena Moneta

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Joanna Karpińska

nauczyciel kontraktowy

Studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -  kierunek wychowanie fizyczne,

studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim-  kierunek Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,

studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna-Wyzsza Szkoła Nauk o Zdrowiu w Lodzi

 

Michalina Grószczyńska

nauczyciel stażysta

 studia licencjackie-  edukacja wczesnoszkolna z przedszkolna,- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

studia magisterskie -  resocjalizacja z przygotowaniem do zawodu,- SAN w Łodzi

studia podyplomowe -  Oligofrenopedagogika z diagnozą - SAN w Łodzi

 

Izabela Borek
Nauczyciel stażysta
Wykształcenie:

Studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego

 

Aleksandra Burdun

Nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie: Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Studia podyplomowe: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 

 Marzena Gala

Studia I stopnia - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Studia II stopnia - pedagogika resocjalizacyjna z terapia uzależnień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Aleksandra Janik

nauczyciel kontraktowy

studia I stopnia: Pedagogika, edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódxki

studia II stopnia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, SAN w Bełchatowie

 

Joanna Masiarek

Nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
Studia magisterskie
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Małgorzata Markiewicz
nauczyciel stażysta
wykształcenie
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny. Magister: Finanse i rachunkowość, 
Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych I Humanistycznych w Łodzi. Studia Podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne,
Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych I Humanistycznych w Łodzi. Studia Podyplomowe: : Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,  
Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Łodzi. Studia   Podyplomowe : Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu.
Anna Maniecka
nauczyciel stażysta
 wykształcenie;
studia magisterskie - pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - Społeczna Akademia Nauk Bełchatów

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 107872 odwiedzin