Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Kadra

 

Ewa Porada

Nauczyciel dyplomowany

 Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim  -  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
  • Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej – dwusemestralne studia  z propedeutyki ekologii

 

Monika Stasiak
nauczyciel mianowany

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe ,,Terapia pedagogiczna" - WSP w Łodzi
Licencja - kurs kwalifikacyjny „GLOTTODYDAKTYKA OJCZYSTOJĘZYCZNA I GLOTTOTERAPIA” WG. PROF. B. ROCŁAWSKIEGO - ODN MODEN w Gdańsku

Renata Kruszyńska
 Nauczyciel dyplomowany


Wykształcenie:
Wyższe magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną  - Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza Jana Kochanowskiego w Kielcach
(Filia w Piotrkowie Tryb.)
Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ewa Nawrot
Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
Studia magisterskie
kierunek: filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
* Studia podyplomowe:  - wychowanie przedszkolne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
* Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie oddział w Łodzi

* Studia podyplomowe: Arteterapia - AHE w Łodzi

  • Administrator strony internetowej i fun page

Justyna Krawczyk

nauczyciel mianowany

Studia magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

studia podyplomowe: Muzyka- rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.

 

Joanna Rudzka

nauczyciel mianowany

Studia I stopnia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
II stopnia Administracja publiczna

studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna-Wyzsza Szkoła Nauk o Zdrowiu w Lodzi

 

Renata Pieńkowska

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.;

Studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.;

Studia podyplomowe – terapia pedagogiczna – WSP w Łodzi;

Licencja – kurs „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia” wg prof. B. Rocławskiego – ODN MODEN w Gdańsku.

 

Emilia Fryst

nauczyciel kontraktowy.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach

pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Logopedii UHP w Kielcach

Studia podyplomowe- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Wyższa SZkoła Komunikowania, politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

 

Kamila Gralak

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie - pedagogika opiekunczo - wychowawcza

studia podyplomowe - integralna edukacja przedszkolno - wczesnoszkolna

Studia podyplomowe- "Nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie" Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

 

Magdalena Moneta

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Joanna Karpińska

nauczyciel mianowany

Studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -  kierunek wychowanie fizyczne,

studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim-  kierunek Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,

studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna-Wyzsza Szkoła Nauk o Zdrowiu w Lodzi

 

Michalina Piasecka

nauczyciel kontraktowy

 studia licencjackie-  edukacja wczesnoszkolna z przedszkolna,- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

studia magisterskie -  resocjalizacja z przygotowaniem do zawodu,- SAN w Łodzi

studia podyplomowe -  Oligofrenopedagogika z diagnozą - SAN w Łodzi

 

Agnieszka Wilf 
nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
Studia I stopnia: Pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
studia II stopnia magisterskie: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Studia podyplomowe:  Nauczanie przyrody w szkole z promocją zdrowie - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
w Kutnie,   
 Studia podyplomowe : Nauczanie biologii w szkole z promocją zdrowia - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Izabela Borek
Nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:

Studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego

Aleksandra Burdun

Nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie: Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Studia podyplomowe: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 Marzena Gala

Nauczyciel kontraktowy

wykształcenie:

Studia I stopnia - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Studia II stopnia - pedagogika resocjalizacyjna z terapia uzależnień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia podyplomowe: - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi Studia podyplomowe Kierunek Pedagogika Specjalizacja Przygotowanie Pedagogiczne

                                -Społeczna Akademia Nauki w Łodzi Studia podyplomowe Kierunek Pedagogika Specjalizacja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Aleksandra Janik

nauczyciel kontraktowy

studia I stopnia: Pedagogika, edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódxki

studia II stopnia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, SAN w Bełchatowie

Joanna Masiarek

Nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
Studia magisterskie
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - kierunek logopedia
Anna Maniecka
nauczyciel kontraktowy
 wykształcenie;
studia magisterskie - pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - Społeczna Akademia Nauk Bełchatów

Tatiana Wysocka
Nauczyciel stażysta

Wykształcenie:
Studia I stopnia
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia II stopnia
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Ewelina Pawełoszek
Nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

  • Studia licencjackie  - kierunek: Stosunki Międzynarodowe  specjalizacja: handel zagraniczny - Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim 
  • Studia magisterskie - kierunek: Zarządzanie  - specjalizacja: zarządzanie firmą - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
  • Studia podyplomowe 

kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczyciela - WSNoZ w Łodzi
kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna - WSNoZ w Łodzi
kierunek: Pedagogika Specjalna - WSNoZ w Łodzi

Agnieszka Pełka
Nauczyciel stażysta
Wykształcenie
-Studia magisterskie: Uniwersytet Łódzki: Pedagogika wieku dziecięcego

-Studia licencjackie: Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. : Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Sylwia Opałka
nauczyciel kontraktowy
Studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Studia podyplomowe 
 - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 
- Przygotowanie Pedagogiczne - Uprawnienia Nauczycielskie

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepelnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.

Katarzyna Kaczmarek

nauczyciel stażysta

 Studia magisterskie - Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie, Kierunek Pedagogika, Specjalność - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, studia podyplomowe, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Aneta Cichuta
Nauczyciel mianowany
Wykształcenie :
studia magisterskie Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy w Kielcach (Filia w Piotrkowie Tryb.)
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii
i stosunków Międzynarodowych  w Warszawie

 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Judyta Gawrysiak
Nauczyciel kontraktowy
Studia licencjackie, kierunek Pedagogika, specjalność logopedia
Studia magisterskie, kierunek Pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 113469 odwiedzin