Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice !!!

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka rodzice/opiekunowie prawni  powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.


Dyżur  wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 pełniony będzie przez nasze Przedszkole od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.07.2020r.
W okresie dyżuru Przedszkole czynne będzie od 6.00-do 16.00


W miesiącu sierpniu 2020 roku placówka będzie nieczynna.


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naszym wychowankom  oraz pracownikom, Przedszkole w okresie dyżuru wakacyjnego nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek przedszkolnych z terenu Miasta Bełchatowa.


Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolu wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia.


Zapisy na dyżur wakacyjny będą trwały do 20 maja bieżącego roku.


Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy     o przesyłanie „Oświadczenia dotyczącego opłaty za wyżywienie”. Oświadczenie dokładnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów należy  przesłać w formie scanu drogą elektroniczną na adres e-mail – ps9belchatow@op.pl
Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostanie zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji dyrektora.


Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest spełnienie następujących kryteriów:

  • rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują,
  • uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 3,4,5-letniego  oraz dziecka 6-letniego za wyżywienie w przedszkolu z góry do 6 dnia  miesiąca,
  • niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

2020-05-11oswiadczenie_dotyczace_oplat_dla_dzieci_3,4,5_letnich.odt 2020-05-11oswiadczenie_dotyczace_oplat_dla_dzieci_3,4,5_letnich.odt2020-05-11oswiadczenie_dotyczace_oplat_dla_dzieci_6_letnich.docx 2020-05-11oswiadczenie_dotyczace_oplat_dla_dzieci_6_letnich.docx

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 113469 odwiedzin